Skip to main content

The  Council

The council

img
Subhendu Kumar Bal
President
img
K S Gopalakrishnan
Vice President
img
Preeti Chandrashekhar
Honorary Secretary
img
Anil Kumar Singh
Member
img
Anurag Rastogi
Member
img
Mehul Shah
Member
img
Raunak Jha
Member
img
Mr. Richard William Holloway
Member
img
Suresh Sindhi
Member
img
P K Arora
Member - Nominated as per Govt. of India - Notification dated 5/04/2021
img
Saurabh Mishra
Member - Nominated as per Govt. of India - Notification dated 03/09/2021
img
Mr. Ashish Ranjan
Member
img
Mr. Kartikey Kandoi
Member
img
Mr. R Arunachalam
Member

Name Tenure
Sunil Sharma 2018-2020
Sanjeeb Kumar 2016-2018
Rajesh Dalmia 2014-2016
M Karunanidhi 2012-2014
Liyaquat Khan 2010-2012
G N Agarwal 2007-2010
R Kannan 2005-2007
Liyaquat Khan 2002-2005
N R Kapadia 2001-2002
Liyaquat Khan 2000-2001
K P Narasimhan 1998-2000
N M Govardhan 1997-1998
S P Subhedar 1995-1997
N H Thanawala 1993-1995
R Ramakrishnan 1991-1993
N K Shinkar 1989-1991
M C Chakravarti 1987-1989
M G Diwan 1985-1986
R K Daruwala 1982-1984