Name Tenure
Subhendu Kumar Bal 2020-2022
Sunil Sharma 2018-2020
Sanjeeb Kumar 2016-2018
Rajesh Dalmia 2014-2016
M Karunanidhi 2012-2014
Liyaquat Khan 2010-2012
G N Agarwal 2007-2010
R Kannan 2005-2007
Liyaquat Khan 2002-2005
N R Kapadia 2001-2002
Liyaquat Khan 2000-2001
K P Narasimhan 1998-2000
N M Govardhan 1997-1998
S P Subhedar 1995-1997
N H Thanawala 1993-1995
R Ramakrishnan 1991-1993
N K Shinkar 1989-1991
M C Chakravarti 1987-1989
M G Diwan 1985-1986
R K Daruwala 1982-1984
no text